بازدید کل: 341818

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 133

چشم من تا بروی ماه افتاد
                                 کاروان خیال راه افتاد
بردم آنجا که دیگر آنجا نیست
                                 دلم از چاله ای به چاه افتاد
دید خورشید نیز زندانی است
                                 یاد هم بند  بی گناه افتاد
ماورای خیال هرچه که بود
                                همه عکس آن سیاه افتاد
گاه بر گشتن ازسیاهی ها
                                دیده ام بررخ پگاه افتاد
با نگاهی به مجلس پروین
                                دل من یاد خانقاه افتاد
اوّل صبح آن شب صحرا
                                چشم من بر گل و گیاه افتاد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2405