بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

یار من نور دیده را ماند
                           آسمان سپیده را ماند
چهرۀ با طراوت یارم
                           میوه تازه چیده را ماند
آفتاب غروب خانه ما
                          رنگ و روی پریده را ماند
دختر بکر فکر پو یایم
                          مزرع نا چریده را ماند     
مثنوی های من اگر کوتاست
                         غزل من قصیده را ماند
دلنوای چکاوک غزلم
                          نغمه نا شنیده را ماند
عمر پروانه بس که کوتاهست
                         شمع آخر رسیده را ماند
دل تنها نشسته ام امشب
                         پیر صحرا گزیده را ماند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2366