بازدید کل: 335022

بازدید امروز: 127

بازدید دیروز: 175

چشم اوجام را بیاد آرد
                          زلف اوشام را بیاد آرد
نگهت گیسوان گلبویش
                         عطر آرام را بیاد آرد
چشم مردم ندیده یارم
                         آهوی دام را بیاد آرد
چین آرام چهره مرداب
                         پیر ایام را بیاد آرد
مهر آغوش دختران چمن
                         لذّت کام را بیاد آرد
تکدرخت کویر دردآباد
                         من گمنام را بیاد آرد
نام منصور بر صحیفه دار
                         مرشد خام را بیاد آرد
گفتِ صحرا به گاه تنگدلی
                         نور الهام را بیاد آرد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2196