بازدید کل: 334442

بازدید امروز: 84

بازدید دیروز: 85

 بخوابانید طفل سینه ام را
                                      بهین همبازی دیرینه ام را
بشویید از گلاب گلبن عشق
                                     غبار صورت آئینه ام را
به لبخندی دل من پاک گردد
                                     بگردم این دل بی کینه ام را
دل آزارست درد زخم پایم
                                     بپوشانید روی پینه ام را
بخواب خوش نخواهم داد هرگز
                                    مناجات شب آدینه ام را
بهرکس میدهد گلچین صحرا
                                    گل صد برگ باغ سینه ام را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2718