بازدید کل: 347920

بازدید امروز: 163

بازدید دیروز: 226

 بخوابانید طفل سینه ام را
                                      بهین همبازی دیرینه ام را
بشویید از گلاب گلبن عشق
                                     غبار صورت آئینه ام را
به لبخندی دل من پاک گردد
                                     بگردم این دل بی کینه ام را
دل آزارست درد زخم پایم
                                     بپوشانید روی پینه ام را
بخواب خوش نخواهم داد هرگز
                                    مناجات شب آدینه ام را
بهرکس میدهد گلچین صحرا
                                    گل صد برگ باغ سینه ام را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2805