بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

صدای پای شب از کوچه باغ راز میاید
                                                گمانم غم بسوی کلبۀ من باز میاید
شبی وحشی تر از اعماق اقیانوس جنگلها
                                                کزین ظلمت نوای جغد شوم آواز میاید
به گلبانگ سحر پیچیده آوای شباهنگی
                                                که پنداری نوا از تار تار ساز میاید
سپیده سرزد ازمشرق به میعاد سحر خیزان
                                               عروس فجر چون کبک دری با ناز میاید
بگو باد صبا گلهای باغ زندگانی را
                                                به گلزار محبت مرغ دستان ساز میاید
بپوشانید با گلهای وحشی دشت و صحرا را
                                               که یار گل پرستم سوی صحرا باز میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2276