بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

صدای خسته ای زان سوی مرز راز میاید
                                                بلند آوازه ای از شهر غربت باز میاید
شبستان وفا را آشیان مژده میگوید
                                                پرستوی دلم با اوّلین پرواز میاید
بگو آهوی وحشی را که غافل از چه میگردی
                                                کویر گور را بهرام تیرانداز میاید
به منصوران عالم از زبان دارمیگویم
                                               به صحن یکه تازی بیدلی تکتاز میاید
دل لیلا چنان از زخمه مجنون بخود لرزد
                                              که گویی تا به محشر شیون از این ساز میاید
نوای عشق امروزم ندارد  فرق با فردا
                                              که در فرجام هم این نغمه چون آغاز میاید
لب لعل تو شکر می فروشد می پرستانرا
                                              سیه مست تو درچشم هنر اعجاز میاید
به فصل گل بگو تا لاله بنشیند بسوگ دل
                                              نصیحت گوی او چون سوسن غمّاز میاید
بگوش شب نشینان گلنسیم صبح میگوید
                                              که مرد آوای صحرا از فضای باز میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2352