بازدید کل: 335001

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 175

 ای دل وضو بساز که وقت نماز شد
                                       هنگام ناله کردن اهل نیاز شد
جنبنده ای نماند مگر در صف حضور
                                      وقتی که پیر جلوه امام نماز شد
یک یا علی نگفته به پشت در کرم
                                      دیدم بچشم عشق در بسته باز شد
گلبانگ عشق از سر گلدسته ها گذشت
                                      وقتی بلال راهی شهر حجاز شد
تانام بی تکلف محمود برده شد
                                      دنیا در آرزوی کمال ایاز شد
هر چند قصّه قصّه کوتاهی ره است
                                      در این میانه قصّه صحرا دراز شد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2769