بازدید کل: 275758

بازدید امروز: 20

بازدید دیروز: 66

 ای دل وضو بساز که وقت نماز شد
                                       هنگام ناله کردن اهل نیاز شد
جنبنده ای نماند مگر در صف حضور
                                      وقتی که پیر جلوه امام نماز شد
یک یا علی نگفته به پشت در کرم
                                      دیدم بچشم عشق در بسته باز شد
گلبانگ عشق از سر گلدسته ها گذشت
                                      وقتی بلال راهی شهر حجاز شد
تانام بی تکلف محمود برده شد
                                      دنیا در آرزوی کمال ایاز شد
هر چند قصّه قصّه کوتاهی ره است
                                      در این میانه قصّه صحرا دراز شد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2303