بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

امیرقافله سالار تکسوار آمد
                               که ای ستمکش سرسخت بخت یار آمد
طنین پای شب آید زشهرفاصله ها
                                خبردهید که خورشید شب شکار آمد
زپشت پنجره سرمیکشد شکوفه ناز
                                که ای خزانی غم آشنا بهارآمد
مقام وحی خدا گشت طورسینه من
                                صدایی از سر دیوار همجوار آمد
نسیم گل نفس از دور دست سرسبزی
                               به قصد دیدن صحرای داغدار آمد
هوای نو غزلی داشتم زدوری یار
                                قلم بخنده که ای سرشکسته یارآمد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2485