بازدید کل: 334991

بازدید امروز: 96

بازدید دیروز: 175

آئینه خدایی دیدم چو مرتضی را
                                دیدم بروشنایی با چشم دل خدا را
تفسیر کن شنیدم از ماوراء هستی
                               روزی که باز آورد از ناکجا کجا را
در کوله بار جانم ما و منیست یارب
                              با دست کبریایی از ما بگیر ما را
اهل بهشت را گو اهل حضور گفتند
                              بخشا بروی یارت این باغ دلگشا را
کشتی و موج وساحل طوفان و غرق دریا
                              تفسیر نیمه کاریست فریاد ناخدا را
خضرست همقطارم تا شهر روشنایی
                              فانوس خویش دیدم این پیررهنما را
دیگر زنم گریزی گویم به لاله کاری
                              برگو باشک چشمم جریان نینوا را
در امر حق و باطل هفتادودو حسینند
                              توحیدیان ببینند شاه خدانما را
در عرصه ارادت دستی زپا فتاده
                              بر قله میرساند عباس باوفا را
پژواک کوه هستی پیچیده در دو گوشم
                              ولله که می شناسم این صاحب صدا را
اندیشه شهادت در عرصه شجاعت

 

                              چون کعبه جلوه داده صحرای کربلا را

  

 

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2805