بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

ابر چون آهنگ یاری میکند
                               کشته ها را آبیاری میکند
هرکه با خود استخوانی نرم کرد
                              عمر کوهی استواری میکند
بی کبوتر نیست در چنگال خویش
                               آنچه را باز شکاری میکند
گر بخواهی وَر نخواهی از کرم
                               با تو حتما یاریاری میکند
دل چو خورشیدیست وقت تشنگی
                               بحرها را هم صحاری میکند
چشم گریانم بپای درد دل
                               فکر حسن همجواری میکند
من چنارم دارکوب باغ عشق
                               در تن من کنده کاری میکند
تا زیان دست من با چرخشی
                               باز بازی را شکاری می کند
بیقراری رونق بازارهاست
                               تا که صحرا بی قراری میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2227