بازدید کل: 335018

بازدید امروز: 123

بازدید دیروز: 175

 ابر چون آهنگ باران میکند
                                دشت وصحرا را گلستان میکند
همچو بلبل بر سراوراق گل
                                یار من تفسیر قرآن میکند
کوچ مرغان مهاجر راچو دیدم
                                این دل من یاد یاران میکند
خرمن پرهیز را پای دلم
                                با نگاهی آتشستان میکند
این دل من گاه شور و اشتیاق
                                پیش پای دوست قربان میکند
تازه فهمیدم که دنیا سنچ
                                نوبهاری را گلستان میکند
عمر اگر فرصت دهد بگذشته را
                                با قضای عشق جبران میکند
دیده میگوید به صحرا غصه را
                              زیر خاک عشق پنهان میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2509