بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

آزاده سر بپای کسی خم نمی کند
                                    از خرمن غرور جوی کم نمی کند
گر سائلی گدای در خویشتن شود
                                    خود را رهین منّت حاتم نمی کند
هر گل که آب ورنگ بگیرد زخویشتن
                                    نازش به دلربایی شبنم نمی کند
بیغم  اگر زلذّت غم با خبر شود
                                    یک لحظه زندگانی بیغم نمی کند
دانشگهی که ریشه ندارد زمردمی
                                   کس را  زراه فلسفه آدم نمی کند
آنکس که رفت یکه به صحرای نیستی
                                  دیگر هوای آدم وعالم نمی کند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2532