بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

یار من از رخنۀ درچون نگاهم میکند
                                         چله ای خلوت نشین قعر چاهم میکند
در بلوغ عشق ما را میبرد تا عرش دل
                                         این سیه مستی که بازی با نگاهم میکند
گرچه غرقاب گناهم از گناهانم چه باک
                                         تا که یارم پرده داری گناهم میکند
قصه گوی شهرت من طوطی افسانه گو
                                         با مهارت گاه کوهی گاه کاهم میکند
عشق این آیین خوشبختی که همزاد من است
                                         یا مرا سر در هوا یا سر براهم میکند
دیده این تنها گدای ره نشین کوی عشق
                                         با همین دست تمنّا پادشاهم میکند
آتشی چون بر فروزد یار آتشباز من
                                        رخنه در اسرار سرخ دود آهم میکند
در مقام مکر تا رنگی بیامیزم بهم
                                        یار من در طرفه العینی سیاهم میکند
میکشد مارا به صحرا چون شقایق های سرخ
                                       سینه سرخی کو اشارت برپگاهم میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2315