بازدید کل: 323713

بازدید امروز: 36

بازدید دیروز: 148

یار با من عشقبازی می کند
                                    با خیالم ترکتازی میکند
روبرویی با حقیقت ها مرا
                                    خسته از عشق مجازی میکند
مکتب سعی وعمل در کوی صبر
                                    طفل ابجد را چو رازی میکند
با نظر بازی شاهِ کج کلاه
                                    یک ملیجک هم ایازی میکند
بر سر میدان عشق و شور و خون
                                    دار ما هم سر فرازی میکند
یار من خود را به طفلی میزند
                                    با غرورم نیز بازی میکند
یار من بی سنگ وچوب وآب وگل
                                    در درونم خانه سازی میکند
راه ورسم آشنایی با خداست
                                    آنچه را یار حجازی میکند
یار صحرا گرد من در راه عشق
                                    از گلیمش پا درازی میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2344