بازدید کل: 341818

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 133

ببوی آنکه بچینم گل تماشا را
                                         هزار مرتبه خواندم کتاب گلها را
گرفت جان مرا خواهشی که در من بود
                                         خدا خراب کند خانه تمنا را
بسوخت خرمن اندیشه مرا امروز
                                         به آتشی که نکردیم فکر فردا را
به دیدگاه زمان بی حجاب میدیدم
                                        شکاف پرشکوه بارگه کسری را
زافت و خیز نترسم به راه بیخبری
                                       که جذر و مد نبرد آبروی دریا را
بدوخت چشم مرا وانگهی مرا آموخت
                                        نگاه مردم چشمت زبان ایما را
طبیب درد منی من زدیده نابینا
                                        بپای بوس تو آورده ام مسیحا را
غریب شهر شماییم بکوچه ها سو گند
                                        بگیر دست من رند بی سر و پا را
بحرمت گل سرخی که در برابر توست
                                        بکش به چشم ترم سرمه مدارا را
بزرگوار خدایا به حق گمشدگان
                                       بکوچ رفته رسان ماندگان صحرا را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2463