بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

امشب دوباره باز دلم شور می زند
                                             جای سه تار ضربه به سنتور می زند
خشممم زند به چهره دف ,سیلی ای عجب
                                             خشنودیم دو پنچه به طنبورمی زند
در نیمه روشنی که به صبح است روی او
                                             در روبرو ستاره من نور می زند
جای تامّل است که در کاروان شب
                                              شبتاب را که طعنه به شبکور می زند
بالون فکر من به تجسس در آسمان
                                              دور جهان ز فاصله دور می زند
اقبال را نگر که به پیراهن دلم
                                              درزی خسته وصلۀ ناجور می زند
ای سایه خیز چله نشینی که کارنیست
                                             خورشید بوسه را به تن عور می زند
در جستجوی یار به صحرا دو چشم من
                                              با یک اشاره قافله را تور می زند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2535