بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

آنکه از من پاسداری می کند
                                       یار می باشد که یاری می کند
چونکه می بیند عطش را در لبم
                                      در کویرم آب جاری می کند
دشت گلهای بهاری مرا
                                       چون تن سرخ قناری می کند
وای برمن می کند آتش به پا
                                       هر زمان این نور ناری می کند
سوی خویشم می کشد بالا وپست
                                       تا مرااز من فراری می کند
چون کبوترمی شوم در بام او
                                      صیدم این باز شکاری می کند
می برد می آورد بهر دلم
                                      کارها این یار غاری می کند
اختیارم دست صحراهست و او
                                     دعوی بی اختیاری می کند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2456