بازدید کل: 335006

بازدید امروز: 111

بازدید دیروز: 175

عارفان همواره در جان منند
                               روشنی بخش دو چشمان منند
این صفاکیشان و عالی مشربان
                              پاسداران ملک ایمان منند
آب دریاهای ساحلهای دور
                              لنگر کشتی و سکّان منند
آب و خاک و باد و آتش جملگی
                              یار و انباز دل و جان منند
بیشه های سبز  زیر کوه صبر
                             سایه سار جسم عریان منند
واژه های خفته در آغوش درد
                             شارِح گویای دیوان منند
آنچه را از سینه میریزد برون
                             واژه آبی قرآن منند
نامداران و بلند اندیشه ها
                            کوتوال قلعۀ شأن منند
خوشه های گندم کشت وجود
                            گرده هایی بر سر خوان منند
ابرسرگردان و اشک سینه ریز
                            زینت صحرای دامان منند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2519