بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

چو ما رو برخراب آباد دادند
                               خرابی را بدنیا یاد دادند
شبی که آسمان هم گریه میکرد
                               خبر از مژده میلاد دادند
دو خواهان من ازروی محبَت
                               مرا بر دست یک استاد دادند
به ما در مکتب شوخ محبت
                               از اول روز درس شاد دادند
بهارم چون خزانی گشت با غم
                               گل عمر مرا بر باد دادند
اگر خاموش و لب خشک است دریا
                               مرا فریاد استمداد دادند
کویری ها به جای آب شیرین
                               سرابم در مه مرداد دادند
میان صد خریدار محبت
                              به من این طبع مادر زاد دادند
ترااین و مرا آن بود قسمت
                              که هر کس را به استعداد دادند
به کعبه قبله و برطورسینا
                             به صحرا منصب میعاد دادند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2635