بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

باده نوشان غزل جام کمالم دادند
                                     بادۀ تربیت از سحر حلالم دادند
زیر بالم را بگرفتند وبه تعلیم سخن
                                     تا به اوج هنر خود پرو بالم دادند
خاکروب قدم پاک غزلمردانم
                                     که به پابوسی اندیشه مجالم دادند
نور کاران سخن تشنگیم را دیدند
                                     آبی ازچشمه خورشید زلالم دادند
نارون دار مرا سرو خرامان گفتند
                                     کلی برسینه به عنوان مدالم دادند
جور مجنونی و خون دل صحرا گردی
                                     این دو را باده کشان بحر کمالم دادند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2431