بازدید کل: 298989

بازدید امروز: 56

بازدید دیروز: 77

مرغ حق غمگنانه میخواند
                                غمسرود شبانه میخواند
قوی تنهای آرزو برگور
                                بهر مرگش ترانه میخواند
مرغ کوکو به شاخۀ افرا
                               زیر لب جاودانه میخواند
بیدلی مست کوچه باغ جنون
                              غزلی عاشقانه میخواند
آیه نور مصحف شب را
                              در شبستان خانه میخواند
شب دعای خلوص مادر شب
                              طفل را سوی خانه میخواند
برسر گور زندگی صحرا
                             نغمه ای دلپُرانه میخواند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2242