بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

مرغ حق غمگنانه میخواند
                                غمسرود شبانه میخواند
قوی تنهای آرزو برگور
                                بهر مرگش ترانه میخواند
مرغ کوکو به شاخۀ افرا
                               زیر لب جاودانه میخواند
بیدلی مست کوچه باغ جنون
                              غزلی عاشقانه میخواند
آیه نور مصحف شب را
                              در شبستان خانه میخواند
شب دعای خلوص مادر شب
                              طفل را سوی خانه میخواند
برسر گور زندگی صحرا
                             نغمه ای دلپُرانه میخواند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2564