بازدید کل: 335021

بازدید امروز: 126

بازدید دیروز: 175

در سورۀ نگاه تو آیات نور بود
                                    داوود نغمه خوان دلم را زبور بود
در شعله های پرشرر کوه هستیت
                                    خوش رقصی شراره طوبای طور بود
یاقوت آتشین تو در دیدۀ پگاه
                                    گل نم   نم ترانه تنگ بلور  بود
در آسمان بکوری چشم حسود شب
                                    چشم بد از ستارۀ بخت تو دور بود
رفتم سفر کنم به بیابان جستجو
                                    با کاروان عُمر که مست عبور بود
دیدم امیر قافله از خود خبر نداشت
                                    این رهنمای فاصله پابند حور بود
چشمان من اگرچه بروی تو بسته بود
                                    اشکم به مهربانی دریای شور بود
آتش گرفته لاله زغیرت چه فایده
                                    صحرا به سرد مِهری سنگ صبور بود

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2814