بازدید کل: 335012

بازدید امروز: 117

بازدید دیروز: 175

کوه در اُوج استواری بود
                              مرغ حق در هوای زاری بود
ساقی لاله با شراب سحر
                             مست عشق پیاله داری بود
سرو کوهی دامن البرز
                            چون دل ما ز برگ عاری بود
چرخ گردون بی سر و بی پا
                            باز سرگرم کجمداری بود
در بلند آشیانۀ پروین
                           چنگ زهره به سازگاری بود
نوعروس ستارۀسحری
                            زیر لفظش کلام آری بود
در نگاه محبت خورشید
                            برق پژواک نور جاری بود
کوه خوابیده در کنار رود
                            همه جا حسن همجواری بود
در جوار عنایت ساقی
                            خواب از پشم من فراری بود
صید مردم ندیده چشمم
                           بسته دام بی قراری بود
قسمت ما بخوان نعمت دوست
                           لقمه نانی به شرمساری بود
کاستی در طبیعت صحرا
                            رمز توفیق خاکساری بود

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2664