بازدید کل: 335027

بازدید امروز: 132

بازدید دیروز: 175

زندگی در کنار غم بد بود
                             درد جانم زغصّه بیحد بود
یار با من چو نقش آینه ها
                            همدل و همزبان و همقد بود
نفس در راه آرمان کمال
                            کافری بد سلوک و مرتد بود
در عبور از گذار ساده دلی
                             عقل در راه عشق من سد بود
رفتم آنجا که کوره راهی داشت
                             یا بجایی که صحبت از رد بود
هرکجا از بهشت میگفتند
                             صحبت از ارزد و نیرزد بود
هرکجا عِلم قد عَلم میکرد
                             گفتگویی زجد ا مجد بود
بین دنیا و آخرت دائم
                             دل مردود من مردّد بود
نام من در کلاس مکتب عشق
                             درس را واژه مشدّد بود
عادتم گشته بود بار گران
                             زین میان  گر هزار یا صد بود
در تمامی کارنامۀ من
                             واژۀ غمگن ندارد بود
آنکه از کفر و دین نجاتم داد
                            راه عشق علی و احمد بود

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2345