بازدید کل: 335010

بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 175

سمند دولت فکرم چو شعله سرکش بود
                                                        تنم اسیر هوا و دلم در آتش بود
فضای خشک و رک زار این کویر سراب
                                                       به چشم خرمی من بهار دلکش بود
زمانه آن قَدَرم مست داشت با می غم
                                                       که خون دیده به چشمم شراب بیغش بود
کسی نگفت چرا در حریم حرمت عشق
                                                       تو در کنار من و خاطرم مکدّر بود
زهرچه تیر بلا میرسید بر صحرا
                                                       نصیب سینۀ این عاشق بلاکش بود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2491