بازدید کل: 334985

بازدید امروز: 90

بازدید دیروز: 175

چون محبت عقیدۀ ما بود
                            همه کس نور دیدۀ ما بود
در گلستان آرزو گل غم
                           خار بر پا خلیده ما بود
آنکه در خون خویش میغلتید
                           دل محنت کشیدۀ ما بود
آنکه می رفت تا نیاید باز
                           جان برلب رسیدۀ ما بود
آنکه آئینه را سیه میکرد
                           رنگ و روی پریدۀ ما بود
آنکه جز خستگی حرامش بود
                           تن در هم تکیدۀ ما بود
مدح پیران باده وقت گریز
                            شاه بیت قصیدۀ ما بود
آنکه یوسف از آن به اوج رسید
                           دستهای بریدۀ ما بود
چشمه های زلال در صحرا
                            آب باران دیدۀ ما بود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2546