بازدید کل: 335012

بازدید امروز: 117

بازدید دیروز: 175

وقتی که شعر همنفس ساز می شود
                                                    پای غزل بخانۀ من باز میشود
چون پیرگل بکوبه در ضربه میزند
                                                    صد پنجره درون دلم باز میشود
چون کوچ های چلچله آید ندیم گل
                                                    با بالهای بسته راهی پرواز میشود
شبنم بروی شاخه گل وقت صبحدم
                                                   در دست چشمه آینه راز میشود
تنها چو میشوم به بیابان بی کسی
                                                   فکر و خیال در دلم آغاز میشود
چون پانهد به غار ارادت سفیر عشق
                                                   شب صخره نیز مهبط اعجاز میشود
فصل خزان بهار من و در چنین زمان
                                                  طبعم لطیف و قافیه پرداز میشود
وقتی نشست برف زمستان ببام گل
                                                  صحرا بچشم ما غلط انداز میشود

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2405