بازدید کل: 309138

بازدید امروز: 17

بازدید دیروز: 123

میخانه چو تو قلندری می خواهد
                                             ساقی و سبو وساغری میخواهد
در معبد شب که جای تاثیر دعاست
                                             سوز دل وحال مضطری میخواهد
از نیش زبان مرنج چون اهل طریق
                                             زخم دل خسته نشتری میخواهد
درویش وحیات جاودان شرمش باد
                                             آب حیوان سکندری میخواهد
در سینه آسمان پاک دل ما
                                             مهر چو تو ذره پروری میخواهد
از قصۀ غصّه ها اگر بنویسم
                                             صد دفتر وعمردیگری میخواهد
از خلق خدا چه می گریزی ای یار
                                             دلهای من وتو دلبری میخواهد
آتشگه جاودانۀ صحرا را
                                             افسانه تر از سمندری میخواهد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2238