بازدید کل: 335003

بازدید امروز: 108

بازدید دیروز: 175

عشق تا دل را به دلبر میدهد
                                           چشم جانم گریه را سر میدهد
آن قدر شک میکند در هست ونیست
                                           تا که یک رنگی به باور میدهد
آسمان تا بام بی اندیشه گان
                                           مرغ افکار مرا پر میدهد
عشق طوبای بهشت بیخودی
                                          درس شاخ سایه گستر میدهد
آه صیّاد دلم بهر شکار
                                          باز راخون کبوتر میدهد
  مهتر و کهتر ندارد پیر عشق
                                          کیل مستان را برابرمیدهد
پادشه را زیور دنیا ولی
                                          بیخودی را بر قلندر میدهد
سفره داری معنی گستردگی است
                                          مثل دریایی که گوهر میدهد
آنکه دارد غیرت ناب از پدر
                            دست در دست برادر میدهد
روزمادر هست ومادر مرده ای
                            دستۀ گل  را بخواهر میدهد
آنقدر گل ریختند در رهگذار
                            کوچه ما بوی مادر میدهد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2804