بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

عشق ولگرد چون خدایی شد
                                         کار بیگانه آشنایی شد
کشتی حیرتم به گِل بنشست
                                         کار شاهی من گدایی شد
سنگ را تا که جلوه گر سازد
                                         مشی آئینه رونمایی شد
تاکه ابری نشست بر بامم
                                         دل وامانده ام هوایی شد
دل چو کندم زخویش و بیگانه
                                         ماه و خورشید عمّ و دایی شد
یوز را رمز در شکار گری
                                         همه از راز بی صدایی شد
تا که گمگشته ام شود پیدا
                                         نیم عمرم سرکجایی شد
نیمۀ دیگر گذرگاهم
                                         برسر چونی و چرایی شد
چونکه چیزی نماند از نفسم
                                         مایی من همه شمایی شد
عشق را آسمان دگرگون کرد
                                         ذوالفقاری که کربلایی شد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2373