بازدید کل: 347918

بازدید امروز: 161

بازدید دیروز: 226

چون دورۀ تازگی به سرشد
                               داغ دل کهنه بیشتر شد
هرچه به گناه خو گرفتم
                               دلشورۀ  توبه بیشتر شد
نفرین به زمان بی حیائیست
                               هر چند زمانۀ دگر شد
یک قافله دل بهمره ما
                               با کوچ ستاره همسفر شد
چون یوسف چاه گشت ظاهر
                              بازار گناه داغ تر شد
عقلی که خدای جستجو بود
                             با دیدن عشق کور و کر شد
از همّت پیر راه صحرا
                             این راه دراز مختصر شد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2568