بازدید کل: 335009

بازدید امروز: 114

بازدید دیروز: 175

شباهنگ تنها مرا می شناسد
                                         نگهبان شبهامرا می شناسد
زمین وزمان ماه وخورشیدوزهره
                                         ثری تا ثریا مرا می شناسد
نه امواج وکشتی نه صیّاد وماهی
                                         هیولای دریا مرا می شناسد
نگهبان وشبگرد صوفی وزاهد
                                        سفرمرد فردا مرا می شناسد
به دیوان شمسم چنان غرق کردند
                                        که در روم ملّا مرا می شناسد
گل وچشمه ها رود وباد بهاری
                                        گل آرای صحرا مرا می شناسد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2480