بازدید کل: 322933

بازدید امروز: 49

بازدید دیروز: 84

شباهنگ تنها مرا می شناسد
                                         نگهبان شبهامرا می شناسد
زمین وزمان ماه وخورشیدوزهره
                                         ثری تا ثریا مرا می شناسد
نه امواج وکشتی نه صیّاد وماهی
                                         هیولای دریا مرا می شناسد
نگهبان وشبگرد صوفی وزاهد
                                        سفرمرد فردا مرا می شناسد
به دیوان شمسم چنان غرق کردند
                                        که در روم ملّا مرا می شناسد
گل وچشمه ها رود وباد بهاری
                                        گل آرای صحرا مرا می شناسد

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2396