بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

هر که میل کبریایی می کند
                                       از گدا عزت گدایی میکند
از خدا بر گشته ای در کوی عشق
                                      کار مردان خدائی میکند
دزد کالا می برد تا دیده ایم
                                      یار من آدم ربائی میکند
هر چه با من می کند بیدادها
                                      از سربی دست وپائی میکند
در جزایر خلوت دریادلان
                                      کدخدا هم نا خدایی میکند
پخته جایی را که جای حرف نیست
                                      فکر خامم هرزه رایی میکند
او چه میخواهد نمیدانم ولی
                                      همچو مرغانم هوایی میکند
می شود فریادآخر در گلو
                                      آنچه صبر وبی صدایی میکند
ابر صحرا باز می آید زراه
                                     تشنه خود را سقایی میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/30
تعداد بازدید: 2441