بازدید کل: 252945

بازدید امروز: 154

بازدید دیروز: 246

بیا  بپای  ارادت  بخانقاه  امید
                                           که از دیارمحبت شراب ناب رسید
بهار رفت و خزان تا بسر نیامده است
                                           ز شاخ بارورعشق میوه باید چید
بنوش باده که در کیش رندباده فروش
                                           بخویشتن نرسد آنکه جرعه ای نچشید
درآ  به مجلس روحانیون به پا کوبی
                                           بذکر یا حق مردان حلقه توحید
میان اینهمه گلها تو را به خارچه کار
                                           ببند چشم شقاوت که بد نباید دید
رسید مژده گنه پیشه گان  صحرا را
                                           که کاروان کرامت زگرد راه رسید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 1933