بازدید کل: 335010

بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 175

ره ماندگان کوچ سحر را دعاکنید
                                        نجوای شب خوش است اگر با خدا کنید
تلخینه های هرزه کشت وجود را
                                        از دانه های خرمن هستی جدا کنید
آهوی آرزوی مرا از حصار شهر
                                        در سبزه زار خرّم صحرا رها کنید
یاد پدر بخیر که می گفت در سفر
                                        در هر دیار خانه عشقی بنا کنید
دست دل ارکه سرد شود با دهان عشق
                                        بر بوسه گاه عاطفه طفلانه ها کنید
صحرا گرفت آفت زردی که تا شما
                                        آبی برای تشنه لبان دست وپا کنید
هر جا گره به کار شما میخورد ز دل
                                       حلّال مشکلات علی را صدا کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2418