بازدید کل: 322934

بازدید امروز: 50

بازدید دیروز: 84

ره ماندگان کوچ سحر را دعاکنید
                                        نجوای شب خوش است اگر با خدا کنید
تلخینه های هرزه کشت وجود را
                                        از دانه های خرمن هستی جدا کنید
آهوی آرزوی مرا از حصار شهر
                                        در سبزه زار خرّم صحرا رها کنید
یاد پدر بخیر که می گفت در سفر
                                        در هر دیار خانه عشقی بنا کنید
دست دل ارکه سرد شود با دهان عشق
                                        بر بوسه گاه عاطفه طفلانه ها کنید
صحرا گرفت آفت زردی که تا شما
                                        آبی برای تشنه لبان دست وپا کنید
هر جا گره به کار شما میخورد ز دل
                                       حلّال مشکلات علی را صدا کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2334