بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

از خواب سنگین سحرچون صبح بیدارم کنید
                                                    من مست خواب افتاده ام با آب هشیارم کنید
در کوره راه زندگی بار تحمل می کشم
                                                    من رهنورد خسته ام زین غم سبکبارم کنید
در سنگلاخ راه شب بی خویشتن افتاده ام
                                                    ای قاصدان خوش خبر از خود خبردارم کنید
همنالۀ مرغ شبم فریاد یا رب یا ربم
                                                    من اسم اسرار شبم بسیا ر تکرارم کنید
چون رند خاکسترنشین سنگ ملامت خورده ام
                                                    باز از برای امتحان یک چند آزارم کنید
من پیر دنیا دیده ام میخانه توحید را
                                                    در حلقۀ دیوانگی امشب میاندارم کنید
در آسمان سینه ام با زهره گفتم راز را
                                                    هاروت شهر بابلم در چه نگونسارم کنید
فانوس طوفان دیده ام صحرای بی دروازه را
                                                    من روز را پیموده ام فکر شب تارم کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2580