بازدید کل: 347930

بازدید امروز: 173

بازدید دیروز: 226

پاس دار حقیقت است کتاب
                                   حافظ دین و دولت است کتاب
آسمانی ترین ستاره صبح
                                   آفتاب حقیقت است کتاب
سینه را در قلمرو احساس
                                   چون نشان لیاقت است کتاب
ابر پر بارش بهار ادب
                                   آب مجرای رحمت است کتاب
دردل جنگ نور وتاریکی
                                  عارفان را غنیمت است کتاب
نیست پیغمبری رسالت او
                                   لیک یک گونه دعوت است کتاب
آنچه بالاتر از نگفته ماست
                                   ترجمان محبت است کتاب
چون گل و آب و خاک در صحرا
                                   قصه گوی طبیعت است کتاب

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2793