بازدید کل: 316262

بازدید امروز: 20

بازدید دیروز: 75

روح نا آرامیم رامم کنید
                                رام تا آنجا که آرامم کنید
در میان کعبه عریانم هنوز
                                با لباس فقر احرامم کنید
از می انا الیه راجعون
                                جرعه ای در کام نا کامم کنید
شعلۀ تفتیده طور مرا
                                آتش شوق دل خامم کنید
ای ملایک سیرَتان جان من
                                باز هم مشمول الهامم کنید
اول راهست و من مست جنون
                                ذرّه ای هم فکر فرجامم کنید
وحش صحرایم محبت پیشه ها
                                با کمند دوستی رامم کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2473