بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

روح نا آرامیم رامم کنید
                                رام تا آنجا که آرامم کنید
در میان کعبه عریانم هنوز
                                با لباس فقر احرامم کنید
از می انا الیه راجعون
                                جرعه ای در کام نا کامم کنید
شعلۀ تفتیده طور مرا
                                آتش شوق دل خامم کنید
ای ملایک سیرَتان جان من
                                باز هم مشمول الهامم کنید
اول راهست و من مست جنون
                                ذرّه ای هم فکر فرجامم کنید
وحش صحرایم محبت پیشه ها
                                با کمند دوستی رامم کنید

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2689