بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

ای باغبان زبلبل شوریده دست دار
                                            امروز بهر مردم فردا گلی بکار
گل از بهار و قصۀ بلبل ملول گشت
                                            اهل خزان زقصه پوچ گل و بهار
از دست روزگار کسی را گریز نیست
                                            اهل جدل مباش تو با رسم روزگار
وقتی کله گشاد شود برسر تنت
                                            ای پادشه کلاه گدایی بسَر گذار
ما از گناه و بیگنهی ها نمانده ایم
                                            ماراست کار و بار بدست گنه شمار
با مرکب زمین به تک آسمان شدیم
                                            به به از این زمانه و این آسمان سوار
امشب حکایتی دگر آغاز کن که نیست
                                            جانگیرتر زقصۀ تلخ پریروپار
صحرا نشین حادثه انگیز روز مرگ
                                             زآزادی دوباره خود میدهد شعار

تاریخ ارسال: 1390/6/2
تعداد بازدید: 2579