بازدید کل: 335026

بازدید امروز: 131

بازدید دیروز: 175

آسمان را از چه گردی من در اینجایم هنوز
                                                         پایگیر بند زیبایی دنیایم هنوز
رفت امروزم بباد ای عمر ای دیروز من
                                                         من به استقبال صبح فردایم هنوز
گل زبلبل ,بلبل از گل برده دل ای وای من
                                                         دیر سالی رفت و من تنهای تنهایم هنوز
تشنگی را می کشم با خویش در کام کویر
                                                        همچو بوتیمار فکر آب دریایم هنوز
پای ها ماندند و من بهر عبور ازاین گذر
                                                        کفش تنگی بی اثردر پای دنیایم هنوز
آب برد این شهررا با خویش تا دریای دور
                                                        من به فکر مردم شهر تماشایم هنوز
آرزومندان شهر مااگر کوچیده اند
                                                        من اسیری مانده در دست تمنایم هنوز
آسمانی تر زعشقی روح سرگردان من
                                                        من بدنبال تو در آغوش صحرایم هنوز

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2544