بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

دلم قرار ندارد بیا قرارم باش
                                      بروز من ننشینی شبی کنارم باش
بیا بباغ دلم در خزان بی برگی
                                      بیاد عهد جوانی گل بهارم باش   
امیر کشور عشقی بدولت سرعشق
                                      بیا به شهر دل ما و شهریارم باش
به کوچه باغ غزلهای من نوید بهار
                                      برغم باد خزانی شکوفه زارم باش
چراغ خلوت من مرده  ,ای ستارۀ صبح
                                      بیا چراغ شبستان شام تارم باش
تو ترجمان کلام بلند منصوری
                                      بخوان سرود سردار و افتخارم باش
بیا بجانب صحرا به فصل گل ایدوست
                                      بگیر دست دلم را و اعتبارم باش
تو را بحرمت عشقی که در دلم جاریست
                                      دلم قرار ندارد بیا قرارم باش

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2314