بازدید کل: 335025

بازدید امروز: 130

بازدید دیروز: 175

همچو دریا از نمک سرشار باش
                                         سفرۀ مرغان ماهی خوار باش
گرگی طبعت ندراند مرا
                                         زمره انسان بی آزار باش
تلخی زهر سخن دشمن فزاست
                                        نوش بی نیش شکر نیزار باش      
در حصار کعبۀ دنیا پرست
                                        زیر پا افتادگان را یار باش
هرزه پیچک ریزه خوار کس مباش
                                        چون درخت میوه خوان سالار باش
خواب خرگوشی است آسیب زمان
                                       ای شکار خفته همین هوشیار باش
همچو موج نور در مهتاب شب
                                        مونس صحرای شب بیدار باش

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2567