بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

سخنی گویم از نیابت عشق
                                 تاکه برپا شود وزارت عشق
اشرف کائنات شد انسان
                                 از جوانمردی و شرافت عشق
مرده را زنده میکند چو مسیح
                                 صورت و معنی کرامت عشق
داستانی بپای آن نرسد
                                 در تمام جهان حکایت عشق
درد را بی زبان کند تقسیر
                                 دلنوای نی شکایت عشق
مرد نا آشنای زیبایی است
                                 هرکس می کند ملامت عشق
شهره در روزگار ساده دلی است
                                 عاشق خوب با کفایت عشق
گل سی پاره گشت بسم الله
                                 چون که دارد نشان زآیت عشق
میزند سر به پهنۀ صحرا
                                 هرکه باور کند حکایت عشق

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2569