بازدید کل: 275568

بازدید امروز: 50

بازدید دیروز: 56

گرمای طلوع آفتابی ای دل
                                   گلنم زده دشت ماهتابی ایدل
باران نشسته بر گل لالۀ دشت
                                   تندیس الهه سحابی ایدل
کولاک عظیم سرخ دریای جنوب
                                    امواج بلند کوه آبی ایدل
فحوای کلام تشنه کامان کویر
                                    ترفند ترانۀ سرابی ایدل
آهوی گریز پای صحرای خیال
                                    پژواک خموشی شهابی ایدل
خطّاط نگین نقش در نقش خیال
                                    تذهیب حواشی کتابی ایدل
تک تار جدای زلف شبگون سه تار
                                    لرزانک سینه ربابی ایدل
صحرا بزبان سادۀ خود می گفت
                                    تا کی بدرون سینه خوابی ایدل

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2275