بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

گرمای طلوع آفتابی ای دل
                                   گلنم زده دشت ماهتابی ایدل
باران نشسته بر گل لالۀ دشت
                                   تندیس الهه سحابی ایدل
کولاک عظیم سرخ دریای جنوب
                                    امواج بلند کوه آبی ایدل
فحوای کلام تشنه کامان کویر
                                    ترفند ترانۀ سرابی ایدل
آهوی گریز پای صحرای خیال
                                    پژواک خموشی شهابی ایدل
خطّاط نگین نقش در نقش خیال
                                    تذهیب حواشی کتابی ایدل
تک تار جدای زلف شبگون سه تار
                                    لرزانک سینه ربابی ایدل
صحرا بزبان سادۀ خود می گفت
                                    تا کی بدرون سینه خوابی ایدل

تاریخ ارسال: 1390/6/3
تعداد بازدید: 2768