بازدید کل: 335025

بازدید امروز: 130

بازدید دیروز: 175

زکجا تا به کجا پا زده ام
                                   دست و پایی پی فردا زده ام
آمدم این همه ره, در آخر
                                   در همین یک قدمی جا زده ام
سرمن زخم شکستن دارد
                                   بس سر  خویش بخارا زده ام
دهنم خشک و گلویم خسته است
                                   بسکه فریاد خدایا زده ام
دشت را سبز و سپید و آبی
                                   صخره را رنگ تماشا زده ام
بهر دلجویی لیلا امشب
                                   سر به دیوانه صحرا زده ام

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2581