بازدید کل: 335016

بازدید امروز: 121

بازدید دیروز: 175

خرقه پوشان را به رنج صبر عادت داده ام
                                                     در کف این سخت کوشان تیغ نصرت داده ام
سالها در مکتب آزادگی با شور و شوق
                                                     بیدلان عشق را درس محبت داده ام
آبرویم میرود ای خضر در کام کویر
                                                     تشنه کامان را نوید آب رحمت داده ام
دوستی با آتشم افسانۀ امروز نیست
                                                     از ازل با می پرستان دست بیعت داده ام
این غزل را با لب افسانه سازی ساختم
                                                     لیک این گل گفته را بر خویش نسبت داده ام
نام این دیوانه بازی را نهادم زندگی
                                                     واندرین بازی شما را نیز زحمت داده ام
یار می آید به صحرا من هم از آغاز روز
                                                     بزم شب را با چراغ لاله زینت داده ام

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2541