بازدید کل: 335012

بازدید امروز: 117

بازدید دیروز: 175

جهان دریایی از خون است امشب
                                    رخ مهتاب گلگونست امشب
شهاب فتنه می بارد زهر سو
                                    فلک گویی دگرگونست امشب
هوا از ابر سرگردان خونرنگ
                                    خزان سرخ هامونست امشب
بدشت شب هماهنگ دل من
                                     نوای مرغ محزون است امشب
چراغ عزلت شب زنده داران
                                     چو بخت خفته وارونست امشب
بهر جا میرسم از دولت عشق
                                     هیاهوی شبیخو نست امشب
خیال آشفته ام شوریده حالی
                                     مرا زاندازه بیرون است امشب
نمی دانم چرا در محضر عشق
                                    غمم در سینه افزونست امشب
خروش چشمه جوشان صحرا
                                    شب میلاد مجنون است امشب

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2746