بازدید کل: 335000

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 175

از راه سپیده کوبه کو آمده ام
                                          تا شهربلند آرزو آمده ام
از صخره خو نگرفته دشت غروب
                                         تا دامن صبح لاله رو آمده ام
چون قوی سپید جامه بحرسحر
                                         تا چشمۀ روز شستشو آمده ام
ترس از شب دلگرفته طفلانه زدور
                                         با بغض گلو به های و هو آمده ام
با پای پیاده از فراسوی زمان
                                         تا دشت مکان به جستجو آمده ام
دیروز خموش دشت و صحرا بودم
                                         امروز دگر به گفتگو آمده ام

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2590