بازدید کل: 322928

بازدید امروز: 44

بازدید دیروز: 84

از راه سپیده کوبه کو آمده ام
                                          تا شهربلند آرزو آمده ام
از صخره خو نگرفته دشت غروب
                                         تا دامن صبح لاله رو آمده ام
چون قوی سپید جامه بحرسحر
                                         تا چشمۀ روز شستشو آمده ام
ترس از شب دلگرفته طفلانه زدور
                                         با بغض گلو به های و هو آمده ام
با پای پیاده از فراسوی زمان
                                         تا دشت مکان به جستجو آمده ام
دیروز خموش دشت و صحرا بودم
                                         امروز دگر به گفتگو آمده ام

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2506