بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

تصویر سیاه یک غَرابم
                               زندانی بی زبان قابم
در نقطۀ بی حساب هستی
                               ارقام تسلسل حسابم
یک عمر نشسته ام به کنجی
                               ته ماندۀ دُردی شرابم
خشکیده وجودم از تعلق
                               پروانۀ لای یک کتابم
 گه هستم و گاه نیستم من
                               در چشم کویریان سرابم
میدان فراز را نشیبم
                              دار گره خورده با طنابم
از عشق سئوال کردم از عشق
                              خود ماند زدادن جوابم
من سوختم از شراب حیرت
                               در آتش بیخودی کبابم
صحرائی شب گرفته رفتند
                              من ماندم و حال اضطرابم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2571