بازدید کل: 335027

بازدید امروز: 132

بازدید دیروز: 175

جنگلی خفته در دل آبم
                                 زنده ام یا چو مرده در خوابم
تشنگان را بگو که من بیخود
                                 در کویر سراب بی تابم
گیرکردم میان یک شب وروز
                                 بین یک آفتاب و مهتابم
آبیم سبز در بغل دارم
                                 گل روئیده روی مُردابم
در شبی تاریکه و تنها
                                 غرق دیدار کرم شبتابم
همه در بند عشق و من تنها
                                  پای بند رسوم و آدابم
ساکتم در هیاهوی دنیا
                                  مرغ تصویر مانده در قابم
راه بردم بکوی می نوشان
                                  مست ساقی و بادۀ نابم
گل صحرائیم به ابر بگو
                                  تشنه در انتظار یک آبم
گم شدم با دعای خیرشما
                                  راه خود را دوباره می یابم

تاریخ ارسال: 1390/6/5
تعداد بازدید: 2813